Učenie

(Presmerované z Učiť)

Opak slova: lenivosť Podobné slová: náuka, kázanie, lekcia, osvojovanie, privykanie, štúdium, výchova, vyučovanie, vzdelávanie