Postavenie

Podobné slová: hodnosť, pozícia, poloha, stav, funkcia, úloha