Privykanie

Podobné slová: navyknutie, zvyknutie, zvyk