Otvoriť hlavné menu

Podobné slová: mládež, mláďa Opak slova: staroba, dospelosť