Podobné slová: dobrodružstvo, ohrozenie, pozor, riziko