Dôležitosť

Opak slova: bezvýznamnosť Podobné slová: význam, váha, dosah, zodpovednosť, závažnosť