Spôsob

rozlišovacia stránka

Podobné slová: metóda, podanie, postup, systém, štýl, východisko