Podobné slová: neplodný, márnosť, nadarmo, formalita