Ďakovanie

Opak slova: odmietnutie Podobné slová: vďaka, vďačnosť, blahorečenie