Rozmanitosť

Podobné slová: rôznosť, mnohosť, pluralita Opak slova: jednotvárnosť, uniformnosť, fádnosť