Videnie

(Presmerované z Vidieť)

Opak slova: slepota Podobné slová: sledovanie, pozorovanie