Láskavosť

Podobné slová: vľúdnosť, prívetivosť, neha, dobro