Podobné slová: pôsobenie, rozvoj, vzdelávanie, edukácia, drezúra, pedagogika

Spôsob: rodina, škola