Odbor

rozlišovacia stránka

Podobné slová: oblasť, oddelenie, odvetvie, sekcia, úsek