Podobné slová: cukor, sirup


Základné chute: sladkosť, slanosť, horkosť, kyslosť.