Otvoriť hlavné menu

Podobné slová: chudoba, žobrák, chudák Opak slova: bohatý