Ježiš Kristus

ústredná postava kresťanstva
(Presmerované z Ježiš)

Ježiš Kristus (* 8–2 pred Kr. – † 29–36) bol židovský učiteľ a je pôvodcom kresťanstva.

Ježiš Kristus
Ježiš Kristus
Narodenie 8–2 pred Kr.
Betlehem, Izrael

Úmrtie 29–36
Jeruzalem, Izrael

Potvrdené výroky

upraviť

Táto sekcia obsahuje zoznam citátov, čas a miesto, kde to autor povedal:

Evanjelium podľa Marka

upraviť
 • Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. (16,15)
 • Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov. (2,17)[1]
 • Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva. (10,25); Matúš 19,24; Lukáš 18,25
 • Ako učil, hovoril: Varujte sa zákonníkov, ktorí radi chodia v dlhých rúchach, túžia po pozdravoch na uliciach, po prvých stoliciach v synagógach a popredných miestach na hostinách. Vyjedajú domy vdov a naoko sa dlho modlia. Takých postihne prísnejší súd. (12,38-40)

Evanjelium podľa Matúša

upraviť
 • Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. (10,8)
 • Neberte si do opaskov ani zlato ani striebro ani peniaze; ani kapsu na cestu si neberte ani dvoje šiat ani obuv ani palicu, lebo robotník si zaslúži svoj pokrm. (10,9-10)
 • Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. (5,8)
 • Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. (7,12)

Evanjelium podľa Lukáša

upraviť
 • Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho. (8,21)
 • Lebo kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová, za toho sa bude hanbiť Syn človeka, keď príde v sláve svojej i Otcovej a svätých anjelov. (9,26)
 • Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. (10,21)
 • Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. (11,9-10)
 • Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj Syn človeka vyzná pred Božími anjelmi. Ale kto mňa zaprie pred ľuďmi, bude zaprený pred Božími anjelmi. (12,8-9)

Evanjelium podľa Jána

upraviť

Vo výrokoch

upraviť

Referencie

upraviť

Táto sekcia obsahuje zoznam literatúry, v ktorej sa daný citát tiež vyskytol:

 1. BENEDIKT XVI.: Apoštoli a prví učeníci Ježiša Krista. Trnava: Dobrá kniha, 2008, s. 91. ISBN 978-80-7141-609-8

Iné projekty

upraviť
 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Ježiš Kristus
 •   Wikipédia ponúka heslo týkajúce sa Ježiš Kristus