Rozumnosť

Podobné slová: inteligencia, múdrosť, racionálnosť