Príležitosť

Podobné slová: chvíľa, situácia, možnosť, šanca