Nepriateľ

Opak slova: priateľ, kamarát, brat Podobné slová: protivník, odporca