Podobné slová: odopretie, neprijatie, nesúhlas, zavrhnutie