Prísnosť

Opak slova: Miernosť Podobné slová: neúprosnosť, tvrdosť, dôslednosť, vážnosť, chladnosť, odmeranosť