Otvoriť hlavné menu

Opak slova: odpudenie Podobné slová: vábenie, priťahovanie, gravitácia, čaro