Príťažlivosť

rozlišovacia stránka

Opak slova: odpudenie Podobné slová: vábenie, priťahovanie, gravitácia, čaro