Ovládanie

Podobné slová: poznanie, ovládnutie, riadenie, prenikanie Opak slova: podriadenosť, závislosť