Podobné slová: záväzok, prísľub, sľubovanie, záruka Spôsob: chudoba, čistota, poslušnosť

Weddingring-JH.jpg