Obmedzenosť

rozlišovacia stránka

Podobné slová: ohraničenosť, sprostosť, hlúposť, slepota, provincionalizmus