Podobné slová: uprednostnenie, vlastnosť, výhoda, klad