Jan Amos Komenský

pedagóg, jazykovedec, prírodovedec, humanista, filozof, politik

Jan Amos Komenský - po latinsky Comenius (* 1592 – † 1670) bol kňaz Jednoty bratskej, český pedagóg, jazykovedec, prírodovedec, humanista, filozof a politik.

Jan Amos Komenský
Jan Amos Komenský
Český pedagóg
Narodenie 28. marec 1592
Nivnice, Česko

Úmrtie 15. november 1670
Amsterdam, Holandsko

Potvrdené výroky upraviť

Táto sekcia obsahuje zoznam citátov, čas a miesto, kde to autor povedal:

  • Hrdza skúša zlato a trápenie človeka.[1]
  • Na teba národ český a moravský, vlasti milá, zabudnúť nemôžem, ale teba pokladov svojich, kteréž mi bol zveril Pán, dedičom činím. Verím aj ja Bohu, že po prechode búrky hnevu, hriechy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda vecí tvojich k tebe sa zase navráti, ó lide český! A pre túto nádej teba dedičom činím všetkého toho, čo som koli po predkoch svojich zdedila: Vpred milosť k pravde Božej čistej, ktorú nám pred inými národmi prvé službou Majstra Jána Husa nášho ukazovati začal Pán. Druhé, porúčam tebe horlivou žiadosť k vyrozumívání vždy pre väčší a jasnejšiemu tej pravdy Božej, abys poznajúci Hospodina hojnejšie ho poznávati sa snažovala. A keďže náš Pán Písma svätá zpytovati rozkázal, odkazujem tebe za dedičstvo knihu Božie, Bibliu svätú. Tretia, porúčam obzvlášť tiež milosť (lásku) k cirkevnému poriadku a milostné tej disciplíne, kteráž medzi dieťaťom Božími byti má a musí. Štvrté, odovzdávam horlivosť k slúženie Pánovi Bohu ak slúženie jemu jedným ramenom. Piate, odovzdávam tebe tiež a synom tvojím snažnost v pulérování (tříbení), vyčišťování a vzdelanie milého nášho a ľúbostného otcovského jazyka. Šieste, odkazujem tebe mládeže lepšie, usilovnejší a zdárnější cvičenia, ako bývalo.[2]
  • S pomocou kníh sa mnohí stávajú učenými i mimo školy. Bez kníh nebýva učený nikto ani v škole.[3]

Prisudzované výroky upraviť

Táto sekcia obsahuje zoznam citátov, ktorých autorstvo je prisudzované dotyčnej osobe:

  • Treba sa vystríhať toho, aby sme sa niekedy nespokojovali svetlom odrazeným a nezanedbávali svetlo prvotné, čiže priamo dopadajúce. Ak sa totiž k nemu správame príliš nedbalo, môžeme ho stratiť.
  • Všeliké kvaltování toliko pro hovada dobré jest.

Referencie upraviť

Táto sekcia obsahuje zoznam literatúry, v ktorej sa daný citát tiež vyskytol:

  1. 1,0 1,1 Zostavovateľ: EXLEY, Helen.: Cesty múdrosti. Bratislava: Slovart, 2006 ISBN 80-8085-143-3
  2. Kšaft umierajúcej matky Jednoty Bratské ("šestoro odkazov") cit.dle Štěpán Soltész: Dejiny kresťanskej cirkvi. Kalich Praha 1971, 3.vydání, s.105
  3. Zostavovateľ: KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996, s. 95. ISBN 80-902272-1-X

Iné projekty upraviť

  •   Wikipédia ponúka heslo týkajúce sa Jan Amos Komenský
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Jan Amos Komenský