Uspokojenie

Podobné slová: naplnenie, radosť, rozkoš, vyhovieť, nasýtenosť