Šťastie

stav spokojnosti so životom, blaho, ktoré pociťujeme ako radosť, spokojnosť, povznesenie

Podobné slová: blaho, blaženosť, náhoda

Opak slova: nešťastie, smola