Postup

rozlišovacia stránka

Opak slova: ústup Podobné slová: chod, kariéra, metóda, opis, pohyb, poradie, prechod, priebeh, rozvrh, sled, spôsob