Nezmysel

ang. Nezmysel

Podobné slová: bláznovstvo, hlúposť, naivita