Počet

rozlišovacia stránka

Podobné slová: kvantita, množstvo, účet