Otvoriť hlavné menu

Podobné slová: potreba, povinnosť, vôľa, nátlak