Druhí povedia: radšej dokončime stavbu Zeme. (Pierre Teilhard de Chardin)
  • Kto trestá príliš často, prezrádza tým skôr svoju netrpezlivosť ako snahu o disciplínu...(Ignác z Loyoly)

Súvisiace upraviť