Podobné slová: chudoba, úbohosť, slabosť, núdza, psota, žobrota


  • Rozhodni sa byť sám sebou a potom vedz, že ten, kto nájde sám seba, stráca svoju biedu! (Matthew Arnold)