Pozeranie

(Presmerované z Pozerať)

Opak slova: slepota Podobné slová: vidieť, hľadieť