Kontrolovanie

(Presmerované z Kontrola)

Podobné slová: dozeranie, preverovanie, skúška