Podobné slová: nedostatok, neprítomnosť, vynechanie, zameškanie