Stavba

stavebné dielo

Podobné slová: budova, dielo