Podobné slová: agitovanie, navádzanie, nútenie, známosť