Ignorovanie

Podobné slová: prehliadanie Opak slova: akceptovanie