Sila

Vektorová fyzikálna veličina

Podobné slová: moc, energia, vitalita Podobné slová (druhý synonymický rad): zamestnanec