Podobné slová: schválenie, povolenie, opováženie, súhlas Opak slova: zákaz, zakázať