Otvoriť hlavné menu

Podobné slová: jas, jasnosť, lesk, svetlo