Existencia

Podobné slová: bytie, živobytie Opak slova: neexistencia