Otvoriť hlavné menu

Podobné slová: bytie, živobytie Opak slova: neexistencia