Nešťastie

Opak slova: šťastie Podobné slová: katasofa, pohroma, smola