Podobné slová: cigániť, klamať, klam Opak slova: pravda


Ak niekto narieka, že láska mu nepriniesla šťastie, robí tak preto, lebo v láske klamal sám seba.
Láska nie je len podarúnok, ktorý sa prijíma. (Antoine de Saint-Exupéry)