Úprimnosť

Podobné slová: priamo, vrúcnosť Opak slova: falošnosť