Závislosť

rozlišovacia stránka

Opak slova: sloboda